Γυναικομαστία

Επέμβαση Γυναικομαστίας Η γυναικομαστία είναι ένας ιατρικός όρος, που σημαίνει αύξηση του μεγέθους των μαστών, που συναντάται σε άνδρες. Είναι

Read more
Μειωτική στήθους

Επέμβαση Μειωτικής στήθους Πολλές γυναίκες βιώνουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες ποικίλα προβλήματα, εξαιτίας του μεγάλου τους στήθους. Ένας ογκώδης,βαρύς και

Read more
Ανόρθωση στήθους

Επέμβαση Ανόρθωση στήθους Με την επέμβαση ανόρθωσης στήθους αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και παράλληλα αναδιαμορφώνονται οι εσωτερικοί χαλαροί ιστού του

Read more
Αυξητική στήθους

Επέμβαση Αυξητικής στήθους Το γυναικείο στήθος αποτελεί διαχρονικά ένα βασικό στοιχείο θηλυκότητας του γυναικείου σώματος και επομένως μία σημαντική παράμετρο

Read more